שאלות נפוצות

אגודת היועצים והמטפלים במשפחה בישראל  הוקמה בשנת תש"ס, (טרם היותה עמותה) והיא הראשונה והיחידה מסוגה בארץ ובעולם המאגדת בתוכה את כלל בעלי המקצוע, שומרי תורה ומצוות, העוסקים ביעוץ וטיפול בתחום הפרט והמשפחה.  

כל חברי האגודה מנהלים אורח חיים של שמירת תורה ומצוות והאגודה פועלת על פי תורת ישראל. החברים מייצגים את הזרמים השונים בחברה הדתית והחרדית על כל גווניה, כאשר הצד השווה הוא בחירתם המקצועית בתחום הייעוץ והטיפול וזאת מתוך אמונתם באשר לקדושת ברית הנישואין והחשיבות של חיזוק תא הנישואין והמשפחה.

 

אגודת היועצים והמטפלים במשפחה בישראל  הוקמה בשנת תש"ס, (טרם היותה עמותה) והיא הראשונה והיחידה מסוגה בארץ ובעולם המאגדת בתוכה את כלל בעלי המקצוע, שומרי תורה ומצוות, העוסקים ביעוץ וטיפול בתחום הפרט והמשפחה.  

כל חברי האגודה מנהלים אורח חיים של שמירת תורה ומצוות והאגודה פועלת על פי תורת ישראל. החברים מייצגים את הזרמים השונים בחברה הדתית והחרדית על כל גווניה, כאשר הצד השווה הוא בחירתם המקצועית בתחום הייעוץ והטיפול וזאת מתוך אמונתם באשר לקדושת ברית הנישואין והחשיבות של חיזוק תא הנישואין והמשפחה.

 

אגודת היועצים והמטפלים במשפחה בישראל  הוקמה בשנת תש"ס, (טרם היותה עמותה) והיא הראשונה והיחידה מסוגה בארץ ובעולם המאגדת בתוכה את כלל בעלי המקצוע, שומרי תורה ומצוות, העוסקים ביעוץ וטיפול בתחום הפרט והמשפחה.  

כל חברי האגודה מנהלים אורח חיים של שמירת תורה ומצוות והאגודה פועלת על פי תורת ישראל. החברים מייצגים את הזרמים השונים בחברה הדתית והחרדית על כל גווניה, כאשר הצד השווה הוא בחירתם המקצועית בתחום הייעוץ והטיפול וזאת מתוך אמונתם באשר לקדושת ברית הנישואין והחשיבות של חיזוק תא הנישואין והמשפחה.

אגודת היועצים והמטפלים במשפחה בישראל  הוקמה בשנת תש"ס, (טרם היותה עמותה) והיא הראשונה והיחידה מסוגה בארץ ובעולם המאגדת בתוכה את כלל בעלי המקצוע, שומרי תורה ומצוות, העוסקים ביעוץ וטיפול בתחום הפרט והמשפחה.  

כל חברי האגודה מנהלים אורח חיים של שמירת תורה ומצוות והאגודה פועלת על פי תורת ישראל. החברים מייצגים את הזרמים השונים בחברה הדתית והחרדית על כל גווניה, כאשר הצד השווה הוא בחירתם המקצועית בתחום הייעוץ והטיפול וזאת מתוך אמונתם באשר לקדושת ברית הנישואין והחשיבות של חיזוק תא הנישואין והמשפחה.

אגודת היועצים והמטפלים במשפחה בישראל  הוקמה בשנת תש"ס, (טרם היותה עמותה) והיא הראשונה והיחידה מסוגה בארץ ובעולם המאגדת בתוכה את כלל בעלי המקצוע, שומרי תורה ומצוות, העוסקים ביעוץ וטיפול בתחום הפרט והמשפחה.  

כל חברי האגודה מנהלים אורח חיים של שמירת תורה ומצוות והאגודה פועלת על פי תורת ישראל. החברים מייצגים את הזרמים השונים בחברה הדתית והחרדית על כל גווניה, כאשר הצד השווה הוא בחירתם המקצועית בתחום הייעוץ והטיפול וזאת מתוך אמונתם באשר לקדושת ברית הנישואין והחשיבות של חיזוק תא הנישואין והמשפחה.

אגודת היועצים והמטפלים במשפחה בישראל  הוקמה בשנת תש"ס, (טרם היותה עמותה) והיא הראשונה והיחידה מסוגה בארץ ובעולם המאגדת בתוכה את כלל בעלי המקצוע, שומרי תורה ומצוות, העוסקים ביעוץ וטיפול בתחום הפרט והמשפחה.  

כל חברי האגודה מנהלים אורח חיים של שמירת תורה ומצוות והאגודה פועלת על פי תורת ישראל. החברים מייצגים את הזרמים השונים בחברה הדתית והחרדית על כל גווניה, כאשר הצד השווה הוא בחירתם המקצועית בתחום הייעוץ והטיפול וזאת מתוך אמונתם באשר לקדושת ברית הנישואין והחשיבות של חיזוק תא הנישואין והמשפחה.

אגודת היועצים והמטפלים במשפחה בישראל  הוקמה בשנת תש"ס, (טרם היותה עמותה) והיא הראשונה והיחידה מסוגה בארץ ובעולם המאגדת בתוכה את כלל בעלי המקצוע, שומרי תורה ומצוות, העוסקים ביעוץ וטיפול בתחום הפרט והמשפחה.  

כל חברי האגודה מנהלים אורח חיים של שמירת תורה ומצוות והאגודה פועלת על פי תורת ישראל. החברים מייצגים את הזרמים השונים בחברה הדתית והחרדית על כל גווניה, כאשר הצד השווה הוא בחירתם המקצועית בתחום הייעוץ והטיפול וזאת מתוך אמונתם באשר לקדושת ברית הנישואין והחשיבות של חיזוק תא הנישואין והמשפחה.

אגודת היועצים והמטפלים במשפחה בישראל  הוקמה בשנת תש"ס, (טרם היותה עמותה) והיא הראשונה והיחידה מסוגה בארץ ובעולם המאגדת בתוכה את כלל בעלי המקצוע, שומרי תורה ומצוות, העוסקים ביעוץ וטיפול בתחום הפרט והמשפחה.  

כל חברי האגודה מנהלים אורח חיים של שמירת תורה ומצוות והאגודה פועלת על פי תורת ישראל. החברים מייצגים את הזרמים השונים בחברה הדתית והחרדית על כל גווניה, כאשר הצד השווה הוא בחירתם המקצועית בתחום הייעוץ והטיפול וזאת מתוך אמונתם באשר לקדושת ברית הנישואין והחשיבות של חיזוק תא הנישואין והמשפחה.

How it Works

Weekly Tidying

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Deep Cleaning

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Easy Organizing

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Your peace of mind

starting at just $30