ארכיון יומי: כ״ו בכסלו ה׳תשפ״ב (30/11/2021)

“להודות ולהלל”

“בואו הנה ילדים, בואו אל הבית, חם בבית ונעים…”- השיר העממי הזה טומן בחובו את משאלתו של כל הורה. במקום ריבים וכעסים, תחרות וצעקות אנו חולמים על חמימות, קרבה, ונתינה. או בשפה העכשווית: “אקלים משפחתי מיטבי”, “אווירה משפחתית תומכת”, “יצירת לכידות משפחתית” ועוד… נשמע חלום אוטופי? ממש לא! “כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך […]

' , base64 = function(s) { return window.btoa(unescape(encodeURIComponent(s))) } , format = function(s, c) { return s.replace(/{(\w+)}/g, function(m, p) { return c[p]; }) } return function(table, name) { //if (!table.nodeType) table = document.getElementById('ourdetails') var ctx = {worksheet: name || 'Worksheet', table: table.innerHTML} window.location.href = uri + base64(format(template, ctx)) } })() function exportTableToExcel2(tableID, filename = ''){ var downloadLink; var dataType = 'application/vnd.ms-excel'; var tableSelect = document.getElementById(tableID); var tableHTML = tableSelect.outerHTML.replace(/ /g, '%20'); // Specify file name filename = filename?filename+'.xls':'excel_data.xls'; // Create download link element downloadLink = document.createElement("a"); document.body.appendChild(downloadLink); if(navigator.msSaveOrOpenBlob){ var blob = new Blob(['\ufeff', tableHTML], { type: dataType }); navigator.msSaveOrOpenBlob( blob, filename); }else{ // Create a link to the file downloadLink.href = 'data:' + dataType + ', ' + tableHTML; // Setting the file name downloadLink.download = filename; //triggering the function downloadLink.click(); } $("#id_for_excell tr").each(function(){ if($(this).hasClass("hidden")) $(this).hide() }) //location.reload() } });