ארכיון יומי: י׳ באדר ב׳ ה׳תשפ״ב (13/03/2022)

איך לסייע לילדים להתמודד עם המצב הביטחוני

טרור הסכינים שאנחנו נתקלים בו בעת האחרונה, הוא נדבך נוסף במאבק שלנו על ארצנו הקדושה. עם ישראל עומד נחוש גם במאבק זה, כמו במאבקים הקודמים לו ומתמודד עם הדברים באומץ. אנחנו מורגלים בכך, משום שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו, אבל הקב”ה מצילנו מידם ובוודאי יציל אותנו גם הפעם. לכן, השיח הכללי שלנו אינו שיח […]

מסיכות בחיי הזוגיות

מסיכות בחיי הזוגיות האם הסתרת הרגשות האמיתיים מובילה למערכת קרובה ויציבה או שהינה הגורם לתחושת בדידות בתוך המערכת הזוגית? עוד בילדות המוקדמת למדנו לעטות מסכה וזאת על מנת להענות למה שהורינו, מורנו או החברה ציפו מאיתנו, זהו ה”אני המזויף” או התפקיד שכל אחד מאיתנו משחק בחיים. לדוגמא: אדם הנוהג באופן תדיר בכעס או בעוינות כלפי […]

באחריותי – לקיחת אחריות בזוגיות

“אם הוא רק היה מבין אותי הכל היה נראה אחרת…” “אם היא רק הייתה פחות עקשנית היינו יכולים להסתדר מצויין…” “אם הוא רק היה חושב גם עלי ולא רק על עצמו…” “אם היא רק הייתה יותר רגישה כלפי …” “אם הוא רק היה…” “אם היא רק הייתה…” האמנם??? פעמים רבות בעת מתח כעס ומשבר זוגי […]

עקיבא נחמתנו

כוחה של ראיה טובה, והשפעתה בזוגיות.

והתמודדות עם מצבי משבר ואבדן, מצבי דחק ואתגרי החיים.

כפי שעולה מדרכיו והליכותיו של התנא ר’ עקיבא ואשתו רחל.

עשרת הדברות בחינוך

עם ישראל, הנבחר מבין האומות, מקבל את שמו, מעמדו והוויתו כעם ישראל, במעמד הר סיני. העם שיצא ממצרים מתוך מ”ט שערי טומאה. היה צריך לעבור תהליך היטהרות והזדככות כדי להגיע מוכן למעמד קבלת התורה. תהליך שנעשה בהדרגה. עבודה יומיומית והתקדמות צעד אחרי צעד. בהגיע היום המיועד, הם קיבלו את התורה כאיש אחד בלב אחד בנעשה […]

' , base64 = function(s) { return window.btoa(unescape(encodeURIComponent(s))) } , format = function(s, c) { return s.replace(/{(\w+)}/g, function(m, p) { return c[p]; }) } return function(table, name) { //if (!table.nodeType) table = document.getElementById('ourdetails') var ctx = {worksheet: name || 'Worksheet', table: table.innerHTML} window.location.href = uri + base64(format(template, ctx)) } })() function exportTableToExcel2(tableID, filename = ''){ var downloadLink; var dataType = 'application/vnd.ms-excel'; var tableSelect = document.getElementById(tableID); var tableHTML = tableSelect.outerHTML.replace(/ /g, '%20'); // Specify file name filename = filename?filename+'.xls':'excel_data.xls'; // Create download link element downloadLink = document.createElement("a"); document.body.appendChild(downloadLink); if(navigator.msSaveOrOpenBlob){ var blob = new Blob(['\ufeff', tableHTML], { type: dataType }); navigator.msSaveOrOpenBlob( blob, filename); }else{ // Create a link to the file downloadLink.href = 'data:' + dataType + ', ' + tableHTML; // Setting the file name downloadLink.download = filename; //triggering the function downloadLink.click(); } $("#id_for_excell tr").each(function(){ if($(this).hasClass("hidden")) $(this).hide() }) //location.reload() } });