הצוות שלנו

OUR BEST

Promotions

Croatia Zagreb

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci ng elit. Morbi lacinia lectus porta ultricies portapel.

Machu Picchu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci ng elit. Morbi lacinia lectus porta ultricies portapel.

San Francisco

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci ng elit. Morbi lacinia lectus porta ultricies portapel.

Sevilla Spain

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci ng elit. Morbi lacinia lectus porta ultricies portapel.

Honolulu Hawaii

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci ng elit. Morbi lacinia lectus porta ultricies portapel.

Italy Adventure

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci ng elit. Morbi lacinia lectus porta ultricies portapel.

יהודית שוורץ

מנהלת מטיבתא

מרכז "מטיבתא" הוקם בשנת התשע"ה - (2015), בשם אגודת היועצים והמטפלים במשפחה

הרב מאיר עשור

מנכ"ל

מרכז "מטיבתא" הוקם בשנת התשע"ה - (2015), בשם אגודת היועצים והמטפלים במשפחה

הרב אליהו בן סימון

רב מטיבתא

מרכז "מטיבתא" הוקם בשנת התשע"ה - (2015), בשם אגודת היועצים והמטפלים במשפחה

רחלי ליברמן

סגנית מנהלת

מרכז "מטיבתא" הוקם בשנת התשע"ה - (2015), בשם אגודת היועצים והמטפלים במשפחה

הרב חיים בטלמן

רב מטיבתא

מרכז "מטיבתא" הוקם בשנת התשע"ה - (2015), בשם אגודת היועצים והמטפלים במשפחה

אלמוני

סמנכ"ל

מרכז "מטיבתא" הוקם בשנת התשע"ה - (2015), בשם אגודת היועצים והמטפלים במשפחה

פלונית

סגנית מנהלת

מרכז "מטיבתא" הוקם בשנת התשע"ה - (2015), בשם אגודת היועצים והמטפלים במשפחה

פלונית

סגנית מנהלת

מרכז "מטיבתא" הוקם בשנת התשע"ה - (2015), בשם אגודת היועצים והמטפלים במשפחה

0
תיקים שנסגרו ברבנות
0
מוקדנים
0
יועצים בכירים
0
מנחי הורים חינוכיים