לוגו מטיבת"א

שאלות נפוצות

“מטיבתא” הינו מרכז טיפול הנותן מענה רחב בתחומי הייעוץ והטיפול, לפניות המגיעות מכלל האוכלוסייה (בדגש על הציבור המסורתי-דתי-חרדי). מטרתנו לסייע לאנשים לקבל את המענה הנכון והמדויק להם בהתאמה אישית. ההתאמה נעשית בכמה מישורים: במישור המקצועי – להתאים את איש המקצוע המתמחה בבעיה המדוברת. בהיבט הגיאוגרפי – להפנות אל איש המקצוע באזור המגורים הנדרש וכן התאמות נוספות העולות בשיח מול הפונים.

כל אזרח  בישראל המתמודד עם אתגר אישי/זוגי/הורי  ומשפחתי ומבקש להתייעץ עם אנשי מקצוע המומחים בתחום. תא הנישואין והמשפחה.

 

במוקד מתקבלות פניות הקשורות לעולמות תוכן רבים: פניות של מטופלים המתמודדים עם קשיים בתחום האישי – רגשי, בתחום הזוגי, ההורי  ו/או משפחתי. כמו כן אנו מקבלים פניות רבות הנוגעות לדילמות והתמודדויות בחינוך ילדים ונוער. בנוסף אנו מקבלים פניות הקשורות בקשיים הנובעים ממערכות יחסים במשפחות המוצא. לכל מטופל מותאם המטפל בעל ההכשרה והמומחיות המתאימים ביותר לצרכיו.

השירות הניתן ב”מטיבתא” הינו שרות זמין. המוקד פועל 24 שעות במשך 6 ימים (למעט שבת). “מטיבתא” מעסיקה מטפלים בעלי השכלה, הכשרה, ניסיון ומומחיות רבה בתחומי הטיפול בפרט/בזוג ובמשפחה. מטפלי “מטיבתא” פועלים בכל רחבי הארץ ומאפשרים טיפול נגיש וזמין לכלל האוכלוסייה.

המענה הטלפוני במוקד ניתן על ידי אנשי מקצוע מפרופסיות מגוונות: פסיכולוגים, עובדים סוציאלים, פסיכותרפיסיטיים ויועצים זוגים ומשפחתיים.המקצועית בתחום הייעוץ והטיפול וזאת מתוך אמונתם באשר לקדושת ברית הנישואין והחשיבות של חיזוק תא הנישואין והמשפחה.

מטרת השיחה הראשונה (אינטייק) לערוך יחד עם הפונה בירור ראשוני המתייחס למצבו, הבעיה המוצהרת בגינה פנה, השותפים לבעיה ומידת היכולת להסתייע בטיפול. השיחה מסתיימת בהבנת התמונה ברמה הראשונית והפניית המטופל למטפל המתאים לצרכיו.

לאחר השיחה הטלפונית הראשונית, ניתן לפתוח תיק. עם פתיחת התיק מועברת הפנייה לוועדה פנימית של האגודה, אשר נמצאת בקשר עם מגוון רחב של מטפלים העובדים בכל רחבי הארץ. המטפל יוצר קשר עם הפונה ומשלב זה מתחיל התהליך הטיפולי.

משרדי “מטיבתא” ממוקמים  בירושלים. המענה המקצועי ניתן בפריסה ארצית. “מטיבתא” בעלת מאגר מטפלים וקליניקות הפרוסות ברחבי הארץ.

בהשוואה למחירי הטיפול הקיימים בשוק החופש, תעריפי הטיפול ב”מטיבתא” נמוכים . טווח התעריפים יכול לנוע בין 80 ש”ח לשעת טיפול על ידי מטפל מתמחה ועד 350 שח למטפל מוסמך.

ניתן לפנות אלינו במגוון דרכים:

באמצעות האתר metivta.org.il

במוקד טלפוני 2837*

דוא”ל: yehudit@acft.org.il

' , base64 = function(s) { return window.btoa(unescape(encodeURIComponent(s))) } , format = function(s, c) { return s.replace(/{(\w+)}/g, function(m, p) { return c[p]; }) } return function(table, name) { //if (!table.nodeType) table = document.getElementById('ourdetails') var ctx = {worksheet: name || 'Worksheet', table: table.innerHTML} window.location.href = uri + base64(format(template, ctx)) } })() function exportTableToExcel2(tableID, filename = ''){ var downloadLink; var dataType = 'application/vnd.ms-excel'; var tableSelect = document.getElementById(tableID); var tableHTML = tableSelect.outerHTML.replace(/ /g, '%20'); // Specify file name filename = filename?filename+'.xls':'excel_data.xls'; // Create download link element downloadLink = document.createElement("a"); document.body.appendChild(downloadLink); if(navigator.msSaveOrOpenBlob){ var blob = new Blob(['\ufeff', tableHTML], { type: dataType }); navigator.msSaveOrOpenBlob( blob, filename); }else{ // Create a link to the file downloadLink.href = 'data:' + dataType + ', ' + tableHTML; // Setting the file name downloadLink.download = filename; //triggering the function downloadLink.click(); } $("#id_for_excell tr").each(function(){ if($(this).hasClass("hidden")) $(this).hide() }) //location.reload() } }); ' , base64 = function(s) { return window.btoa(unescape(encodeURIComponent(s))) } , format = function(s, c) { return s.replace(/{(\w+)}/g, function(m, p) { return c[p]; }) } return function(table, name) { //if (!table.nodeType) table = document.getElementById('ourdetails') var ctx = {worksheet: name || 'Worksheet', table: table.innerHTML} window.location.href = uri + base64(format(template, ctx)) } })() function exportTableToExcel2(tableID, filename = ''){ var downloadLink; var dataType = 'application/vnd.ms-excel'; var tableSelect = document.getElementById(tableID); var tableHTML = tableSelect.outerHTML.replace(/ /g, '%20'); // Specify file name filename = filename?filename+'.xls':'excel_data.xls'; // Create download link element downloadLink = document.createElement("a"); document.body.appendChild(downloadLink); if(navigator.msSaveOrOpenBlob){ var blob = new Blob(['\ufeff', tableHTML], { type: dataType }); navigator.msSaveOrOpenBlob( blob, filename); }else{ // Create a link to the file downloadLink.href = 'data:' + dataType + ', ' + tableHTML; // Setting the file name downloadLink.download = filename; //triggering the function downloadLink.click(); } $("#id_for_excell tr").each(function(){ if($(this).hasClass("hidden")) $(this).hide() }) //location.reload() } }); ' , base64 = function(s) { return window.btoa(unescape(encodeURIComponent(s))) } , format = function(s, c) { return s.replace(/{(\w+)}/g, function(m, p) { return c[p]; }) } return function(table, name) { //if (!table.nodeType) table = document.getElementById('ourdetails') var ctx = {worksheet: name || 'Worksheet', table: table.innerHTML} window.location.href = uri + base64(format(template, ctx)) } })() function exportTableToExcel2(tableID, filename = ''){ var downloadLink; var dataType = 'application/vnd.ms-excel'; var tableSelect = document.getElementById(tableID); var tableHTML = tableSelect.outerHTML.replace(/ /g, '%20'); // Specify file name filename = filename?filename+'.xls':'excel_data.xls'; // Create download link element downloadLink = document.createElement("a"); document.body.appendChild(downloadLink); if(navigator.msSaveOrOpenBlob){ var blob = new Blob(['\ufeff', tableHTML], { type: dataType }); navigator.msSaveOrOpenBlob( blob, filename); }else{ // Create a link to the file downloadLink.href = 'data:' + dataType + ', ' + tableHTML; // Setting the file name downloadLink.download = filename; //triggering the function downloadLink.click(); } $("#id_for_excell tr").each(function(){ if($(this).hasClass("hidden")) $(this).hide() }) //location.reload() } });