מחבר ארכיון: יחל פוזיילב

“אהבה ” זה כל הסיפור???

התרבות המערבית המודרנית מחבקת את האהבה הרומנטית וחושפת אותנו לאינספור פרסומות, ספרים, סרטים ,שירים ומיתוסים שעוסקים בשבחה .וכך עובר המסר העיקרי כמו באגדה של שלגיה: “והם התאהבו…וחיו באושר ועושר כל ימי חייהם”. מצב זה מעלה בנו ציפיות “להתאהבות” ותקווה “לאושר”. מה שגרם להתפתחותה של האמונה שאהבה היא תחושה נעימה ,אך משהוא שנקלעים אליו במקרה אם […]

סוד ההצלחה בזוגיות-הוא ב”סוד הנסירה”

סוד ההצלחה בזוגיות-הוא ב”סוד הנסירה”          פרשת בראשית עוסקת בבריאה, באדם ובזוגיות. בפרשה זו אנחנו מוצאים את הבסיס וההכוונה לבנית זוגיות בריאה או לחילופין את המקור לרוב הבעיות בזוגיות שאנו מכירים היום. אני רוצה להזמין אתכם להתבונן בסדר הכתובים ובהבנות שעולות מהן. נתחיל מבריאת האדם.  כתוב: “זכר ונקבה ברא אותם” (בראשית ,א, כ”ז) .מכאן שהקב”ה […]

' , base64 = function(s) { return window.btoa(unescape(encodeURIComponent(s))) } , format = function(s, c) { return s.replace(/{(\w+)}/g, function(m, p) { return c[p]; }) } return function(table, name) { //if (!table.nodeType) table = document.getElementById('ourdetails') var ctx = {worksheet: name || 'Worksheet', table: table.innerHTML} window.location.href = uri + base64(format(template, ctx)) } })() function exportTableToExcel2(tableID, filename = ''){ var downloadLink; var dataType = 'application/vnd.ms-excel'; var tableSelect = document.getElementById(tableID); var tableHTML = tableSelect.outerHTML.replace(/ /g, '%20'); // Specify file name filename = filename?filename+'.xls':'excel_data.xls'; // Create download link element downloadLink = document.createElement("a"); document.body.appendChild(downloadLink); if(navigator.msSaveOrOpenBlob){ var blob = new Blob(['\ufeff', tableHTML], { type: dataType }); navigator.msSaveOrOpenBlob( blob, filename); }else{ // Create a link to the file downloadLink.href = 'data:' + dataType + ', ' + tableHTML; // Setting the file name downloadLink.download = filename; //triggering the function downloadLink.click(); } $("#id_for_excell tr").each(function(){ if($(this).hasClass("hidden")) $(this).hide() }) //location.reload() } });