מירי קעניג

תרומתי לקהילה

ההתנדבות היא ערך עליון בשבילי, אני זוכה לתרום מהמתנות שהקב”ה נתן לי, ולתת ללא תמורה זה סיפוק אדיר.
אני מתנדבת במוקד מטיבת”א כבר למעלה משנתיים וכל יום של התנדבות בו אני זוכה לתת למען האחר, משאיר אצלי תחושה אדירה של סיפוק.

קצת עלי...

יועצת זוגית ומשפחתית מוסמכת

החזון שלי

להנגיש את הטיפול הזוגי לזוגות צעירים

אני מאמין שלי

ייעוץ לזוגות בתחילת דרכם יכול להיות ציון דרך חשוב בביסוס היציבות הזוגית לאורך זמן

בואו נדבר
מטיבתא - מרכז טיפול יעוץ במשפחה ארצי
שלום, איך נוכל לעזור?
' , base64 = function(s) { return window.btoa(unescape(encodeURIComponent(s))) } , format = function(s, c) { return s.replace(/{(\w+)}/g, function(m, p) { return c[p]; }) } return function(table, name) { //if (!table.nodeType) table = document.getElementById('ourdetails') var ctx = {worksheet: name || 'Worksheet', table: table.innerHTML} window.location.href = uri + base64(format(template, ctx)) } })() function exportTableToExcel2(tableID, filename = ''){ var downloadLink; var dataType = 'application/vnd.ms-excel'; var tableSelect = document.getElementById(tableID); var tableHTML = tableSelect.outerHTML.replace(/ /g, '%20'); // Specify file name filename = filename?filename+'.xls':'excel_data.xls'; // Create download link element downloadLink = document.createElement("a"); document.body.appendChild(downloadLink); if(navigator.msSaveOrOpenBlob){ var blob = new Blob(['\ufeff', tableHTML], { type: dataType }); navigator.msSaveOrOpenBlob( blob, filename); }else{ // Create a link to the file downloadLink.href = 'data:' + dataType + ', ' + tableHTML; // Setting the file name downloadLink.download = filename; //triggering the function downloadLink.click(); } $("#id_for_excell tr").each(function(){ if($(this).hasClass("hidden")) $(this).hide() }) //location.reload() } });