לאה אביטן

תרומתי לקהילה

אני מתנדבת במוקד למעלה משנתיים ההתנדבות במוקד מטיבת”א מעניקה לי תחושת שליחות עצומה גדולה לתרום מהיכולות שהקב”ה נתן לי, ולהשפיע על האחר שיחיה חיים טובים יותר אני זכיתי להיות חלק ממשפחת מוקד מטיבתא ומזמינה כל אחת שרוצה לתת מעצה להיות חלק מהתרומה האדירה שהם מעניקים לקהילה.

קצת עלי...

בוגרת תואר ראשון לחינוך עם התמחות בנוער בסיכון

החזון שלי

שיזהו את הילדים 'בסיכון' כבר בשלבים המוקדמים שרואים את הניצנים....

אני מאמין שלי

עוד אני מאמינה, שכל הורה רוצה באמת את הטוב ביותר עבור ילדיו גם אם כלפי חוץ הדבר נראה אחרת והוא אינו מצליח בכך.

בואו נדבר
מטיבתא - מרכז טיפול יעוץ במשפחה ארצי
שלום, איך נוכל לעזור?
' , base64 = function(s) { return window.btoa(unescape(encodeURIComponent(s))) } , format = function(s, c) { return s.replace(/{(\w+)}/g, function(m, p) { return c[p]; }) } return function(table, name) { //if (!table.nodeType) table = document.getElementById('ourdetails') var ctx = {worksheet: name || 'Worksheet', table: table.innerHTML} window.location.href = uri + base64(format(template, ctx)) } })() function exportTableToExcel2(tableID, filename = ''){ var downloadLink; var dataType = 'application/vnd.ms-excel'; var tableSelect = document.getElementById(tableID); var tableHTML = tableSelect.outerHTML.replace(/ /g, '%20'); // Specify file name filename = filename?filename+'.xls':'excel_data.xls'; // Create download link element downloadLink = document.createElement("a"); document.body.appendChild(downloadLink); if(navigator.msSaveOrOpenBlob){ var blob = new Blob(['\ufeff', tableHTML], { type: dataType }); navigator.msSaveOrOpenBlob( blob, filename); }else{ // Create a link to the file downloadLink.href = 'data:' + dataType + ', ' + tableHTML; // Setting the file name downloadLink.download = filename; //triggering the function downloadLink.click(); } $("#id_for_excell tr").each(function(){ if($(this).hasClass("hidden")) $(this).hide() }) //location.reload() } });