לוגו מטיבת"א

תנאי שימוש באתר

א. תנאי שימוש כלליים:

תנאי שימוש אלה מהווים חוזה בינך לבין החברה, על כל תנאיו, סעיפיו והקישורים שבו. כל שימוש באתר, בתכנים המוצגים בו ובקוד האתר כפוף לתנאי השימוש שלהלן, לרבות שימוש מרחוק באמצעות טכנולוגיית עזר, לרבות גלישה סלולרית, RSS או כל אמצעי טכנולוגי אחר.

ב. שינויים ועדכונים:

החברה שומרת על זכותה הבלעדית לשנות, לעדכן או להפסיק את השירות הניתן באמצעות אתר זה, וללא הודעה מראש.

החברה שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש באתר מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא הודעה מראש. הנוסח המעודכן של תנאי השימוש יופיע בדף זה, ונוסחם העדכני ביותר של תנאי השימוש הוא הגובר. תנאי שימוש אלה עודכנו לאחרונה בתאריך 20.7.21 

ג. שימוש באתר:

השימוש באתר מוצע לגולש בכפוף להסכמתו לכל האמור בתנאי השימוש. 

 1. האתר מוצע לך, הגולש, כפי שהוא (AS-IS), וכפוף לשינויים לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, מעת לעת וללא הודעה מראש.
 2. אתר זה נועד עבור שימוש אישי בלבד ולא מסחרי בכלל. נאסר לחלוטין כל שימוש מסחרי באתר, בתכניו, או בכל רכיב שלו. איסור זה חל גם על שימוש בכל אמצעי טכנולוגי עבור שימוש שאינו אישי או שימוש מסחרי, לרבות אמצעים טכנולוגיים כלשהם.
 3. המידע באתר אינו מהווה יעוץ, משפטי, כלכלי או כל יעוץ אחר ונועד להרחבת הידע האישי בלבד. בכל שאלה יש להתייעץ עם איש מקצוע מומחה. מובהר בזאת כי אין להסתמך על המידע באתר זה לביצוע כל פעולה.
 4. על מנת להסיר ספק יצויין, כי כל שימוש שאינו מותר יגרור הגשת תביעה לבית המשפט המוסמך, זאת, בגין הפרת זכויות יוצרים ורישיון השימוש.

ד. משמעות המונחים:

בתקנון זה, למונחים הבאים תהיה המשמעות והפירוש הבלעדי:

 1. תכנים – כל תוכן המופיע באתר או המרכיב את האתר, לרבות טקסט, תמונה, אנימציה, קוד מקור, עיצוב, אלמנטים גרפיים, רכיבים אינטראקטיביים.
 2. גולש – כל גולש לאתר, בין אם הגולש גולש באתר בעצמו או באמצעות אחר, לרבות אדם או חברה או כל ישות המפעילים רכיב טכנולוגי הגולש באתר מטעמם או עבורם.
 3. החברה- כל מקום שמוזכר באתר או בתקנון החברה הכוונה לחברת  י.נ.ר קליניק בע”מ.
 4. פגישה- פגישת ייעוץ/ גישור שזמנה 60 דקות, כל 15 דקות נוספות נחשב כחלק מהפגישה לתשלום יחסי לשעה המלאה. 

ה. תוכן גולשים ותגובות:

ככל שניתן באתר להוסיף תוכן גולשים, בין אם כתגובות, טוקבקים, או בכל צורה אחרת שהיא הגולשים מסכימים ומקבלים את כל האמור בסעיף זה.

 1. מובהר בזאת כי כל גולש המוסיף תוכן עושה זאת על אחריותו שלו בלבד.
 2. הגולשים מסכימים ומצהירים בזאת כי אינם להם ולא תהיה להם כל טענה כנגד החברה בכל הקשור לתכנים ולתוכן גולשים בכל צורותיהם. 
 3. כמו כן, הגולשים מסכימים כי לא תהיה לגולשים כל טענה כנגד החברה בדבר תוכן פוגעני או מסיט או מפר כל חוק.
 4. מובהר בזאת כי בכל מקרה בו התווסף תוכן גולשים לאתר, ומי מהגולשים חושב שאינו עומד בקנה אחד עם החוק, או עם אופי האתר, ניתן לפנות אל החברה באמצעות פרטי ההתקשרות שבתחתית מסמך זה ולהודיע על כך.

 ו. קניין רוחני: כל הזכויות שמורות לחברה.

 1. הזכויות שמורות בכל הקשור אל כל רכבי האתר, לרבות כותרות, טקסטים, מוסיקה, מנגינה, רכבי אודיו ואפקטים, תמונות (מלבד תמונות אשר זכויות היוצרים בהן שייכות לגורמים אחרים), גרפיקה, עימוד, אלמנטים עיצובים, קישורים וקוד המקור.
 2. נאסר במפורש להעתיק כל חלק שהוא מן האתר לכל מטרה שהיא ובכל צורה שהיא, טכנולוגית ואחרת. איסור זה כולל איסור על העתקת כותרות, טקסטים, מוסיקה, מנגינה, רכבי אודיו ואפקטים, תמונות, גרפיקה, עימוד, אלמנטים עיצובים, קישורים וקוד המקור.
 3. חל איסור מפורש לבצע בתוכן או בכל חלק מהאתר כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לתוכן המוגן לרבות הצגת כל חלק מהתוכן במסגור בכל הקשור בשימוש מסחרי בתכנים הנמצאים באתר, לרבות בכתבות המלאות באתר, ניתן לפנות אל החברה בפניה לרכישת רישיון מסחרי עבורם. פרטי ההתקשרות מופיעים בסוף תנאי השימוש.

ז. מידע אישי:

במסגרת הגלישה באינטרנט, מועברים בצורה אוטומטית פרטי מידע בין שרתי האינטרנט ולבין המחשב בו משתמש הגולש. פרטים אלה לרוב אינם מזהים אישית, וכוללים מידע על מערכת ההפעלה, באיזה דפדפן מנסים ליצור קשר עם השרתים, ומהי שפת המשתמש. נתונים אלה ונתונים נוספים המועברים אוטומטית, מועברים כחלק מהתקשורת האוטומטית שמטרתה להעביר את המידע בצורה הנכונה והמיטבית משרתי האכסון של אתר האינטרנט עד למחשב של הגולש. מידע זה אינו נשמר באופן סדיר על ידי החברה.

 1. יחד עם זאת אך החברה שומרת על זכותה לעשות שימוש במידע זה לצרכים סטטיסטיים ולשמור את המידע הסטטיסטי בהתאם לצרכיה. 
 2. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשתף את המידע הזה עם גורמים שלישיים, לפי שיקול דעתה הבלעדי. 
 3. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשמור עותק ו/או גיבוי של המידע הסטטיסטי, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 4. מידע אישי, ככל שיימסר על ידי הגולש אל החברה, מוסדר ומפורט במדיניות הפרטיות, המהווה חלק בלתי-נפרד מתנאי שימוש אלו.

ח. אבטחה:

החברה נוקטת באמצעים מקובלים לשמירה על אבטחת מערכותיה. הגולש מסכים ומצהיר כי אין לו ולא תהיה לו כל טענה כלפי החברה בכל מקרה בו נפגעה אבטחת האתר, או כל חלק בו. כמו כן, הגולש מצהיר ומתחייב כי לא יעשה כל שימוש שיפגע באבטחה או בשלמות מערכותיה של החברה, לרבות העמסה או הכבדה על שרתי החברה בכל צורה שהיא.

ט. הסכמה והתניית שיפוט בלעדית:

מובהר בזאת כי הגולש מצהיר ומסכים כי בכל מקרה של סכסוך בינו לבין החברה או מי מנציגיה, עובדיה, או מי מטעמם, תהיה סמכות בלעדית לבית המשפט המוסמך במחוז ירושלים ולו בלבד. כל התדיינות משפטית או אחרת תהיה בפני בית המשפט המוסמך, כאמור לעיל.

י. קישורים ואתרים של צדדים שלישיים:

הקישורים המובאים באתר אל אתרים של צדדים שלישיים מובאים לידיעה בלבד, וכמו שהם. אין לחברה כל אחריות לגבי כל אתר של כל צד שלישי. כמו כן, אין כל אחריות כי האתרים האחרים זמינים או מאובטחים כנדרש. גולש אשר בוחר לעבור דרך הקישורים באתר לאתרים של צדדים שלישיים עושה זאת על אחריות בלבד, והוא מוסכים ומודיע מראש כי אין לו ולא יהיו לו כל טענות כלפי החברה.

י”א. אחריות: הגולש מצהיר ומסכים לדברים הבאים:

 1. הוא קרא, הבין, והסכים עם כל האמור בתנאי שימוש אלה, על כל סעיפיהם, נספחיהם וקישוריהם.
 2. מובהר בזאת כי האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי בכל נושא שהוא. יש להתייעץ עם מומחה בכל תחום מבוקש, ולא להסתמך על האמור באתר.
 3. העצות והדעות המובאות אינן בהכרח מייצגות את דעת החברה, הגם שהחברה פועלת שהמידע שמופיע באתר יהיה מדויק ומושלם, ייתכנו טעויות באמור באתר. 
 4. הגולש מבהיר בזאת כי אין לו כל טענות כנגד החברה בגין טעויות או מידע שגוי או מידע שאינו מעודכן שהופיע באתר.

י”ב. מדיניות פרטיות:

כללי מדיניות הפרטיות של האתר המפורטת כאן, מהווה חלק בלתי-נפרד מתנאי שימוש אלו. שימו לב כי באחריותכם לבדוק ולוודא מראש את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות, כתנאי לכל שימוש באתר. נוסח המעודכן הוא הקובע, והוא עשויה להשתנות מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, וללא הודעה מראש. ועל כן מובהר כי הגולש מצהיר ומסכים לפעול ולהתנהג בהתאם לאמור בתנאי שימוש אלו ובמדיניות פרטיות זו.

י”ג. מידע שהגולש מספק באתר:

בחלקים מן האתר מתאפשר לגולש לשתף את החברה במידע אישי אודותיו. מידע זה, בין אם הוא פרטי התקשרות, או כל מידע אחר, נמסר לחברה מרצון לשימושה, לפי שיקול דעתה. 

 1. החברה שומרת לעצמה את הזכות להתחלק או להעביר מידע זה לגורמים שלישיים, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 2. כמו כן, מובהר בזאת, כי במקרה של פניה של מי מרשויות החוק או האכיפה במדינה אל החברה בקשר למידע על מי מהגולשים באתר, החברה תשתף פעולה ועשויה להעביר מידע אישי, מידע סטטיסטי, או כל מידע שהוא לרשויות החוק או האכיפה.

י”ד. תוכן גולשים וטוקבקים:

במסגרת חלקים מהאתר ייתכנו מקומות אשר יאפשרו לגולש להביע דעה, להגיב, או להתייחס לדברים הכתובים. 

 1. הגולש מתחייב לנהוג בדרך ארץ כלפי המחברים וכלפי יתר הגולשים, לא להשתמש בשפה בוטה, ולהפגין כבוד הדדי בהתנסחותו בכתב.
 1. מעבר לכך, מתחייב הגולש כי לא ייפגע, בכל צורה שהיא, בפרטיות של כל גולש אחר באתר, או בפרטיות של החברה או של מי מהחברה. כמו כן, מתחייב הגולש שלא לפגוע במשאבי החברה בכל צורה שהיא.
 2. מובהר בזאת כי שימוש לרעה במנגנון זה, לרבות שליחת פניות רבות וחוזרות בגין אותה אישיות עשויה לגרום לנקיטת צעדים כנגד הפונה, בהתאם לחוק.

ט”ו. ביטול עסקה:

הינך רשאי לבטל עסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א -1981 והתקנות שהותקנו מכוחו ( להלן- “החוק”). בכפוף לאמור בסעיף זה ולחוק, ניתן לבטל רכישת מוצר בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר אצלך. הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח ישירות אל החברה בכתב ו/או בפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני.

ט”ז. כללי הביטול:

 להלן בקצרה כללי הביטול (כללי הביטול המלאים נמצאים בחוק הגנת הצרכן והם המחייבים):

 1. ברכישה של מוצר – מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מבניהם.
 1. ברכישת שירות – בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג (ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מבניהם, כמפורט להלן: בעסקה מתמשכת (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן)-בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו, ובעסקה שאינה עסקה מתמשכת – בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

י”ז. שכר המגשרים:

בפגישה הראשונה הצדדים יחתמו על הסכם גישור, במעמד זה הצדדים יחתמו גם על הסכמתם לקבל את שכר הטרחה של המגשרים וההוצאות כפי שהוצהרו בהסכם הגישור. 

 1. התשלום בגין כל פגישת גישור ייעשה לפני הפגישה באמצעות הפקדה.

             במקרה כי המגושר צריך לדחות/לבטל את הפגישה עליו לעשות זאת בעוד מועד דהיינו
            עד 24 שעות לפני מועד הפגישה שנקבע. התקבלה הודעה על דחייה/ביטול עד 24 שעות
            לפני הפגישה – הצדדים לא יחוייבו בפיצוי כספי.

 1. התקבלה הודעה על דחייה/ביטול בפגישה תוך 24 שעות לזמן הפגישה – הצדדים יחוייבו בפיצוי חלקי על סך מחצית מעלות הפגישה כפי שנקבעה.
 2. הצדדים יחויבו על כל פגישה שבוטלה תוך 24 שעות לפני מועד הפגישה, למעט מקרים חריגים שאינם בשליטת הצדדים כגון: אשפוז או חסימת דרכים וכדומה.
 3. פגישה ראשונית “אינטייק” שמנה נמשך 2-3 שעות, בהם המגשר משריין זמן ממושך לצדדים, לבין פגישת “המשך” שזמנה נמשך 60 דקות למפגש.