לוגו מטיבת"א

מדיניות פרטיות

ברוך הבא לאתר מטיבת”א! 

אנו מגנים על הפרטיות של מבקרי האתר, ומתחייבים לשמירה על המידע האישי שאתם מספקים לנו. מדיניות הפרטיות שלנו מסבירה את סוגי המידע שאנו אוספים, את שימושים האפשריים למידע זה ואת זכויותיכם בנוגע למידע האישי. 

 

 

 

זכויות והתחייבויות נוספות שלכם נמצאות בתקנון אתר מטיבת”א, ואנו ממליצים לעיין בו לפני כל שימוש באתר.

א. איסוף מידע

אנו אוספים מידע אישי שאתם מספקים לנו באופן רשום על ידי רישום לאתר או בעת השתתפותכם בשירותים שלנו.

המידע האישי שאנו אוספים כולל את הפרטים הבסיסיים שלכם כמו שם, כתובת דוא”ל, מיקום גיאוגרפי ומידע שונה שאתם מספקים באופן מודע ורשום.

כל המידע שאתם מספקים לנו חופשי רק על פי בחירתכם. אין חובה למסור את המידע, אך במקרה של אי מסירתו עשויים להיות מגבלות בגישה לשירותים מסוימים.

על פי בקשתכם, אנו יכולים לבצע אימות פרטים כדי לוודא את המידע שסופק.

ב. שימוש במידע

המידע האישי שאנו אוספים משמש למטרות ספציפיות והוא מוגבל למסגרת השירותים שאתם משתמשים בהם או למטרות הנגזרות מהשירותים שאתם מבקשים.

אנו רשאים להשתמש במידע זה לצורך יצירת קשר איתכם, לספק לכם שירותים, להציע מוצרים רלוונטיים, להתאים את האתר לצרכים שלכם ולשפר את האתר על פי מידע סטטיסטי.

ייתכן שנשמור מידע על הגלישה, תכנים, פעולות ושימושים שבוצעו, אמצעי תשלום ועוד. מטיבת”א רשאית לשמור את המידע, כולל בפלטפורמות צד שלישי שמשמשות לתפעול האתר.

אנו מתחייבים שלא להעביר פרטים אישיים לגורם אחר, מלבד במקרים המפורטים בסעיף הבא.

 

ג. מסירת מידע לגורמים שלישיים

מטיבת”א לא תמסור מידע אישי לגורמים שלישיים, למעט במקרים הבאים:

1. מקרים בהם אושרה העברת המידע על ידי המשתמש.

2. מקרים בהם מטבית”א  סבורה כי העברת המידע נחוצה למניעת נזק למשתמש, כולל נזק כלכלי, גופני או אחר.

3. מקרים בהם משתמשים ניהלו פעולות המנוגדות למדיניות השימוש באתר, או המנוגדות לחוק.

4. מקרים בהם מטיבת”א תקבל צו שיפוטי המורה למסור את הפרטים.

5. מקרים של צרכים משפטיים בהם מטיבת”א נדרשת למסור את המידע.

6. גורמים שמספקים שירותים למטיבת”א והמידע האישי רלוונטי לגביהם, ובתנאי שהם מתחייבים לא למוסרו לגורם אחר.

7. גורמים שפועלים בשיתוף פעולה עם מטיבת”א והמידע האישי רלוונטי לצורך הספקת השירותים למשתמש.

ד. שונות

במקרה שבו העמותה תתארגן מחדש, תשנה את שמה, או תכונן שותפות עם חברות אחרות, תהיה מטבית”א רשאית להעביר את המידע לחברה החדשה בתנאי שהיא תהיה כפופה למדיניות הפרטיות הזו.

המשתמש מתחייב לספק מידע אמיתי ומדויק שמתייחס אליו ולא לגורם אחר.

מטיבת”א רשאית לשלוח עדכונים ומידע שיווקי בדבר שירותים שהיא מציעה, באמצעות הודעות סמס, וואצאפ, מייל, הודעות דחיפה ואמצעים אחרים. עם זאת, מטיבת”א מתחייבת להפסיק שליחת תוכן שיווקי אם המשתמש ביקש שלא לקבל תוכן שיווקי באמצעות פניה מפורשת למייל – 

האתר עשוי להשתמש בעוגיות (cookies) או טכנולוגיות אחרות לצורך תפעול ואבטחת האתר, וגם לאיסוף נתונים סטטיסטיים על השימוש באתר. מטיבת”א מתחייבת להצפין את קבצי המידע מסוג זה ולא למסרם לצדדים שלישיים, מלבד חברות העובדות בשותפות עם מטיבת”א למטרת מיטוב השימוש באתר או למטרות נוספות הנקובות במדיניות הפרטיות הזו.

המשתמש יכול בכל עת למנוע את שימוש בעוגיות או למחוק את הקבצים הקיימים על ידי הדפדפן בו הוא גולש באתר. עם זאת, יש לקחת בחשבון כי מחיקת או מניעת השימוש בעוגיות עשויה למנוע את השימוש המיטבי באתר.

ה. חוק הגנת הפרטיות

על פי חוק הגנת הפרטיות התשמ”א-1981, כל אדם זכאי לעיין במידע האישי שמתוחזק במאגר מידע על עצמו או על ידי ייפוי כח שהורשה בכתב או על ידי אפוטרופוסו. כמו כן, האדם זכאי לבקש לתקן את המידע או למחוקו אם הוא מצא אותו לא נכון, שלם, ברור או מעודכן. אם בעל המאגר סורב למלא את הבקשה, עליו להודיע על כך למבקש בדרך המוגדרת בתקנות. במקרים של סירוב או הודעת סירוב, המבקש רשאי לערער לפני בית משפט השלום על פי התקנות המצוינות בחוק.

אם המידע במאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית למשתמש בהתבסס על השייכותו לקבוצת אוכלוסין שהוגדרה על פי איפיון מסוים של אנשים ששמותיהם כלולים במאגר, המשתמש רשאי לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליו ימחק מהמאגר. החברה תמחק במקרה זה רק את המידע הדרוש לה לפנות אליו בהצעות מסחריות, והמידע הדרוש לחברה לניהול עסקיה יישמר על פי הדין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות למשתמש. אם בתוך 30 יום לא יקבל הודעה כי המידע שנמחק נמחק באמת כפי שנדרש בכתב דרישה, המשתמש רשאי לפנות לבית משפט לקבלת פסק דין שיראה לחברה לפעול כפי שנדרש.