מחבר ארכיון: רחל פישר

ללמוד לתת אמון

נסו להיזכר, האם מישהו אמר לכם אי פעם את המשפט “אני מאמין בך”? האם היה אדם, איש או אישה שהרגשתם שהוא מאמין בכם במיוחד? בואו ננסה לעצום עיניים ולהיזכר בכך…  אילו תחושות זה מעלה בכם? איך הרגשתם אז? וכיצד זה השפיע עליכם? כולנו זקוקים לאמון. האמון נותן כוח להמשיך ולעשות טוב. האמון מאפשר גם לגוף […]

רגשי אשמה במשפחה- לצאת מהמעגל ההרסני

האם המשפטים הבאים מוכרים לכם? האב אומר לבנו: “קובי, למה שברת את הכוס שרק קניתי אתמול?” אפשר להסתפק בכך והמחמיר אף יסתור לילד על פניו. האם אומרת לבתה בת ה-10: “בגללך אבא לא מוכן לנסוע לסבא וסבתא, התעכבת וכבר מאוחר.” הבעל לאשתו: “כל הבלגן שנוצר עם הילדה זה בגלל ההתנהלות הכושלת שלך איתה. אני לעצמי: […]

' , base64 = function(s) { return window.btoa(unescape(encodeURIComponent(s))) } , format = function(s, c) { return s.replace(/{(\w+)}/g, function(m, p) { return c[p]; }) } return function(table, name) { //if (!table.nodeType) table = document.getElementById('ourdetails') var ctx = {worksheet: name || 'Worksheet', table: table.innerHTML} window.location.href = uri + base64(format(template, ctx)) } })() function exportTableToExcel2(tableID, filename = ''){ var downloadLink; var dataType = 'application/vnd.ms-excel'; var tableSelect = document.getElementById(tableID); var tableHTML = tableSelect.outerHTML.replace(/ /g, '%20'); // Specify file name filename = filename?filename+'.xls':'excel_data.xls'; // Create download link element downloadLink = document.createElement("a"); document.body.appendChild(downloadLink); if(navigator.msSaveOrOpenBlob){ var blob = new Blob(['\ufeff', tableHTML], { type: dataType }); navigator.msSaveOrOpenBlob( blob, filename); }else{ // Create a link to the file downloadLink.href = 'data:' + dataType + ', ' + tableHTML; // Setting the file name downloadLink.download = filename; //triggering the function downloadLink.click(); } $("#id_for_excell tr").each(function(){ if($(this).hasClass("hidden")) $(this).hide() }) //location.reload() } });