שלי

תרומתי לקהילה

ההתנדבות במוקד מטיבת”א מעניקה לי תחושת שליחות עצומה גדולה לתרום מהיכולות שהקב”ה נתן לי, ולתת לכל אחד תמיכה, ייעוץ והכוונה מכל הלב.

קצת עלי...

ב"ה אני נשואה ואם ל-6 ילדים וגם סבתא מאושרת. כשעליתי ארצה מארה"ב, הדרכתי קבוצות נוער וסטודנטים מחו"ל . כ-40 שנה אני עובדת במדרשות שונות ומלמדת תלמידות מחו"ל המגיעות לארץ לשנת העצמה והכרת הארץ. .

החזון שלי

לעזור לעם ישראל, להוסיף אור לחושך ולעזור לפונים. זה מתחיל עם חיוך ולב מכיל.

אני מאמין שלי

"רבה אמונתיך" אם הבורא העיר אותי הבוקר, סימן שהוא מאמין בי שאצליח במשימות שמטיל עלי באהבה.

בואו נדבר
מטיבתא - מרכז טיפול יעוץ במשפחה ארצי
שלום, איך נוכל לעזור?
' , base64 = function(s) { return window.btoa(unescape(encodeURIComponent(s))) } , format = function(s, c) { return s.replace(/{(\w+)}/g, function(m, p) { return c[p]; }) } return function(table, name) { //if (!table.nodeType) table = document.getElementById('ourdetails') var ctx = {worksheet: name || 'Worksheet', table: table.innerHTML} window.location.href = uri + base64(format(template, ctx)) } })() function exportTableToExcel2(tableID, filename = ''){ var downloadLink; var dataType = 'application/vnd.ms-excel'; var tableSelect = document.getElementById(tableID); var tableHTML = tableSelect.outerHTML.replace(/ /g, '%20'); // Specify file name filename = filename?filename+'.xls':'excel_data.xls'; // Create download link element downloadLink = document.createElement("a"); document.body.appendChild(downloadLink); if(navigator.msSaveOrOpenBlob){ var blob = new Blob(['\ufeff', tableHTML], { type: dataType }); navigator.msSaveOrOpenBlob( blob, filename); }else{ // Create a link to the file downloadLink.href = 'data:' + dataType + ', ' + tableHTML; // Setting the file name downloadLink.download = filename; //triggering the function downloadLink.click(); } $("#id_for_excell tr").each(function(){ if($(this).hasClass("hidden")) $(this).hide() }) //location.reload() } });