טליה עמר

תרומתי לקהילה

עד שהגעתי למוקד מטיבת”א לא הבנתי כמה חשוב שיש מקום כזה. לאחר חמש שנות התנדבות אני מבינה את גודל החשיבות שלו והזכויות שיש למפעילי המוקד בהצלת חיים תרתי משמע. אני מזמינה את כל מי שיש לה יכולת הקשבה, הכלה ואמפתיה להצטרף אלינו ולסייע לפונים.

קצת עלי...

יועצת זוגית ומשפחתית מוסמכת

החזון שלי

שכל זוג שמתחתן יעבוד טיפול זוגי כהכנה לחיי זוגיות משביעת רצון

אני מאמין שלי

גם אם נראה שהזוגיות שלכם אינה מצליחה לעמוד בכל המטלות ומשימות היומיום, או פרויקטים משותפים משפחתיים, אני מאמינה שבעזרת גורם חיצוני אפשר לייצר שינוי.

בואו נדבר
מטיבתא - מרכז טיפול יעוץ במשפחה ארצי
שלום, איך נוכל לעזור?
' , base64 = function(s) { return window.btoa(unescape(encodeURIComponent(s))) } , format = function(s, c) { return s.replace(/{(\w+)}/g, function(m, p) { return c[p]; }) } return function(table, name) { //if (!table.nodeType) table = document.getElementById('ourdetails') var ctx = {worksheet: name || 'Worksheet', table: table.innerHTML} window.location.href = uri + base64(format(template, ctx)) } })() function exportTableToExcel2(tableID, filename = ''){ var downloadLink; var dataType = 'application/vnd.ms-excel'; var tableSelect = document.getElementById(tableID); var tableHTML = tableSelect.outerHTML.replace(/ /g, '%20'); // Specify file name filename = filename?filename+'.xls':'excel_data.xls'; // Create download link element downloadLink = document.createElement("a"); document.body.appendChild(downloadLink); if(navigator.msSaveOrOpenBlob){ var blob = new Blob(['\ufeff', tableHTML], { type: dataType }); navigator.msSaveOrOpenBlob( blob, filename); }else{ // Create a link to the file downloadLink.href = 'data:' + dataType + ', ' + tableHTML; // Setting the file name downloadLink.download = filename; //triggering the function downloadLink.click(); } $("#id_for_excell tr").each(function(){ if($(this).hasClass("hidden")) $(this).hide() }) //location.reload() } });