פנינה וויזר

תרומתי לקהילה

אני מתנדבת במוקד כמעט שנה, ומרגישה שליחות לעזור לאנשים לתת להם מענה ראשוני בעת מצוקה, ולהפנות אותם לטיפול מקצועי שיפתור להם את הבעיה בצורה יסודית ומקצועית.
מרגש אותי לשמוע את הפונים לאחר קבלת העזרה ולדעת שזכיתי להיות שליחה נאמנה.
ההתנדבות במוקד הרחיבה את הידע המקצועי שלי והיא תורמת לי ברמה האישית, אנושית ומקצועית.

אני מאמין שלי: מאמינה ביכולת האנושית לייצר שינוי ולחוות חיים וזוגיות טובה יותר.

החזון שלי: להוביל כמה שיותר אנשים לחיים מאושרים טובים יותר.

קצת עלי...

יועצת זוגית ומאמנת nlp מלווה זוגות ויחידים, מנחת סדנאות להעצמה זוגית

החזון שלי

להוביל כמה שיותר אנשים לחיים מאושרים טובים יותר.

אני מאמין שלי

מאמינה ביכולת האנושית לייצר שינוי ולחוות חיים וזוגיות טובה יותר.

בואו נדבר
מטיבתא - מרכז טיפול יעוץ במשפחה ארצי
שלום, איך נוכל לעזור?
' , base64 = function(s) { return window.btoa(unescape(encodeURIComponent(s))) } , format = function(s, c) { return s.replace(/{(\w+)}/g, function(m, p) { return c[p]; }) } return function(table, name) { //if (!table.nodeType) table = document.getElementById('ourdetails') var ctx = {worksheet: name || 'Worksheet', table: table.innerHTML} window.location.href = uri + base64(format(template, ctx)) } })() function exportTableToExcel2(tableID, filename = ''){ var downloadLink; var dataType = 'application/vnd.ms-excel'; var tableSelect = document.getElementById(tableID); var tableHTML = tableSelect.outerHTML.replace(/ /g, '%20'); // Specify file name filename = filename?filename+'.xls':'excel_data.xls'; // Create download link element downloadLink = document.createElement("a"); document.body.appendChild(downloadLink); if(navigator.msSaveOrOpenBlob){ var blob = new Blob(['\ufeff', tableHTML], { type: dataType }); navigator.msSaveOrOpenBlob( blob, filename); }else{ // Create a link to the file downloadLink.href = 'data:' + dataType + ', ' + tableHTML; // Setting the file name downloadLink.download = filename; //triggering the function downloadLink.click(); } $("#id_for_excell tr").each(function(){ if($(this).hasClass("hidden")) $(this).hide() }) //location.reload() } });