מטפלים

המטפלים שלנו

לאיתור מטפל בחר סיווג מקצועי
שעות פעילות
0:0023:00

מירב דיין

חסידי

יהודית גרוס

חרדי

מלכה גראוכר

חרדי

דניאל גפן

דתי לאומי

נתן גליק

חסידי

נתן גלבשטיין

דתי לאומי

דונה גורדצקי

חרדי

יוסף חיים גולדברג

חרדי

רחל גוטסדינר

מיקה מרים גובר

חרדי

יעקב בר זוהר

חרדי

מרב שפרה בקשי

בואו נדבר
מטיבתא - מרכז טיפול יעוץ במשפחה ארצי
https://youtu.be/RiEq6d2xo9k