לוגו מטיבת"א

מטפלים

המטפלים שלנו

שרונה שלוסברג

דתי לאומי

8

רונית מילר

בעל תשובה

8

שלום מרקוביץ

דתי לאומי

8

שי יהודאי

חרד"ל

8

יעל מדמון

דתי לאומי

אלקה מייקוף

חרדי

אירית נהורא לוי

דתי לאומי

נחמה לוזון

חרד"ל

רחל לאופר

דתי לאומי

שולמית כהנים

בעל תשובה

כהן מימי שמחה

דתי לאומי

מירב דיין